Support

 

Vår service hänger ihop med våra produkter. Ta kontakt med oss om du vill veta mer om vårt sortiment och CAD-ritningar. Vi erbjuder rätt produkt för att tillgodose dina behov. Vi uppfinner gärna hjulet för din skull.

 

CAD

Vi erbjuder ett successivt ökande urval av CAD-ritningar. Dom är fritt tillgängliga och kan på några sekunder laddas ner i det formatet du jobbar i.  Klicka på länken nedan och du kan genom att ange vårt artikelnummer eller fritext enkelt hitta våra ritningar.

Cad-ritningar

Leveransvillkor

Leveransbestämmelser enligt ”Addtech, allmänna villkor - komponenter”.
Klicka här
för att se de fullständiga villkoren.

  • Betalningsvillkor 15 dagar netto från fakturadatum (förutsätter godkänd kreditkontroll av vår ekonomi avdelning).

  • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatum till full likvid kommit oss tillhanda.

  • Priserna gäller exklusive mervärdesskatt.

  • Angivna priser gäller tills vidare. Vid förändringar i marknads- och kostnadsläget, samt vid valutakursförändringar förbehåller vi oss rätten att justera priserna utan föregående avisering.

  • Frakt och emballage debiteras enligt vår gällande taxa.

  • Returer på standardvara godkännes endast om särskild överenskommelse träffats med oss inom 30 dagar räknat från leveransdatum. Godkänd returleverans krediteras med 70 % av varans pris. För returer med fakturavärde under 500kr uttages en returavgift på 100kr. Returer sker på kundens bekostnad.

  • Retur på specialanskaffad vara godkännes inte.

  • Vi förbehåller oss rätten att debitera en småorderavgift när orderns nettovaruvärde inte uppgår till 500kr.

  • Vi tar ut en hanteringsavgift på 25kr för de som önskar få en pappersfaktura. Vi erbjuder dock fritt pdf-fakturor eller e-fakturor.

Produktöversikt

Du kan ladda ner vår Produktöversikt här för att få en snabb överblick av vårt sortiment!

Om du hellre vill ha broschyren skickad till dig så fyller du i din adress nedan så vi skickar den till dig med vändande post!

 

 

  1. Katalogbeställning

Produktinformation

Hjul och länkhjul i Hjulex produktsortiment är avsedda att användas i manuellt bruk i gånghastighet, vid icke kontinuerlig drift. Lösa hjul är avsedda att användas som gaffelmonterade. Produkterna är testade efter normen DIN EN 12527. De i katalogenangivna lastkapaciteterna gäller endast under förutsättning att produkterna användes i enlighet med normen.

Det innebär att om t.ex. hastigheten överskrider 4 km/h, temperaturen är större än 28°C eller mindre än 15°C eller om golvytan inte är plan, ren och hård så är verklig lastkapacitet mindre. Så är ofta fallet, varför erfarenhetsmässiga lastkapaciteter ofta ersätter de som råder vid ideala förhållanden.

Med mer än 40 år i branschen har vi en betydande erfarenhet som vi ställer till ert förfogande. Utnyttja det!

Nominell lastkapacitet
Normen DIN EN 12527 föreskriver de förhållanden som ska råda vid test av lastkapaciteten. Apparathjul testas i en testbänk mot en skiva som roterar med 3km/h, medan de tyngre länkhjulen testas mot en roterande trumma i 4 km/h. Temperaturen ska vara mellan 15°C och 28°C. Teststräckan är 15 000 x hjuletsomkrets och har hinder med en höjd av 2,5% respektive 5 % av hjuldiametern. Är hjulet hårdare än 90°Shore är hindret 2,5 % högt annars 5 %.

Erforderlig lastkapacitet
I verkligheten råder oftast andra förhållanden än de ideala, och den erforderliga lastkapaciteten är större än lasten. Det är därför nödvändigt att räkna med en säkerhetsfaktor på mellan 1,3 till 2,0. Säkerhetsfaktorn 1,3 motsvaras av att 3 av 4 länkhjul på en vagn tar upp hela lasten. Med allt större avvikelser från ideala förhållanden som t.ex. större hastighet, ojämnt underlag, truckdrift eller annat så måste den använda säkerhetsfaktorn öka.

Erforderlig lastkapacitet = ((egenvikt + belastning)/hjulantalet) x säkerhetsfaktorn Montera hjulen/länkhjulen rätt. Alla hjul på en vagn ska vara vertikalt och parallellt monterade i samma höjd. Monteringsdetaljerna ska vara tillräckligt starka och rätt designade så att de inte stör länkhjulens funktion.

Yttre påverkan av kemikalier och temperaturer För användning utomhus, eller i andra fuktiga korrosiva miljöer, erbjuder Hjulex ett sortiment länkhjul i rostfria material. För användning i höga temperaturer erbjuder Hjulex ett sortiment av värmebeständiga länkhjul. Riskerar länkhjulen att bli utsatta för kemikalier, kontakta oss för rådgivning! Speciella förhållanden kräver speciella lösningar! Utnyttja vår kompetens!

Nominella mått
Var uppmärksam på att alla mått i katalogen är nominella mått. Alla dimensioner har toleranser, som naturligtvis ligger inom ramen för normen, DIN EN 12527. Har du ett behov av att till exempel totala höjden eller svängradien ska vara strax mindre än det nominella måttet, kontakta då oss för rådgivning!