Produkt

Värmebeständiga hjul

RVP Värmebeständigt rostfritt

Plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Tvåradigt vridningslager med värmebeständigt fett. Bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit.