Produkt

Värmebeständiga hjul

RVO Värmebeständigt rostfritt

Plåtpressad bygel med fästhål för centrumskruv. Tvåradigt vridningslager med värmebeständigt fett. Bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit.