Produkt

Värmebeständiga hjul

JP Värmebeständigt

Plåtpressad bygel med rektangulär fästplatta. Vidningkrans med precisionskullager, värmeständigt fett och smörjnippel (Colsonbygeln).

Ytbehandlning: Förzinkad