Produkt

Luftgummihjul

Axeltapp för fribärande montering

Produktinformation

Ståltapp av kvalitet

Ø 25 mm R ST 37 – 2K / Motsvaras av SS 1312

Ø 30 mm EN 10025 C45 / Motsvaras av SS 1650

Axeltappar svarvade för att passa glidlagrade och kullagrade luftgummihjul – specificerat i tabellen på typ 94 och 95 Fribärande.