Produkt

Möbel och Apparathjul

AO 86 Outlet

Svart polyprplenhjul i plåtpressad bygel med fästhål för centrumskruv. Tvåradigt vridningslager. Bygelns platta och gaffel sammanfogade med centrumnit. 

Ytbehandling: Förzinkad.