Om Oss

Små detaljer som bidrar till något stort

Sedan 1969 är vi specialister på produkter inom materialhantering såsom hjul, länkhjul och odrivna rullbanor. Hjulex är en av de ledande aktörerna i Skandinavien och verkar främst på den nordiska marknaden men även i övriga Europa och USA. Vi producerar mot lager och har tack vare vår unika kombination av innovation, erfarenhet och marknadsposition både styrka och effektivitet att snabbt tillgodose de mestskiftande order och önskemål från våra kunder.

Vi förstår dina utmaningar. Vi tar fram unika lösningar för att bidra till ditt företags effektivitet och konkurrenskraft. Vår unika kombination av spetskompetens och lång erfarenhet gör att vi alltid kan erbjuda rätt lösning och nivå av support. Vi erbjuder små detaljer som bidrar till något stort.

Sedan 2006 ingår Hjulex i Addtech gruppen.

Återförsäljare

Vi finns representerade i norra Europa under egen regi samt via distributörer och återförsäljare. 


Återförsäljare Rullbanor
Ahlsell Sverige AB
Distributörer
Finland: ABC Kärry & HL Group
Norge: Landgraff
Island: Poulsen

Hjulex ingår i Addtech Industrial Process, en del av Addtech gruppen.

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Koncernen har drygt 2 200 medarbetare i cirka 140 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 6,5 miljarder svenska kronor och försäljning till ett 30-tal länder.

Dotterbolagen är viktiga samarbetspartner till såväl industriföretag som teknikintensiva tjänsteverksamheter inom privat och offentligsektor i norra Europa.

Corporate Social Responsibility

Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar oss och övriga dotterbolag inom koncernen. Det övergripande målet är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. CSR-arbetet innebär därför att vi tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. CSR-arbetet innebär att vi blir starkare inom detta område och därmed ett bättre val än konkurrenterna.

Besök http://www.addtech.se/en/om-addtech/hallbarhet/ för att läsa mer om koncernens CSR-arbete.

 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.